Voorstelling

Psychotherapie heeft tot doel het dagdagelijks functioneren  van mensen te bevorderen,  zowel op het niveau van het individu als binnen de relaties met anderen.

In een transparante en discrete sfeer, mét respect voor eigen waarden en normen, wordt er gezocht naar oplossingen op maat van de cliënt en afgestemd op eigen noden.

Uit onderzoek blijkt dat de psychotherapeutische behandelmethoden waarmee gewerkt wordt  (Cognitieve Gedragstherapie, Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie en Systeemtherapie) efficiënt en werkzaam zijn.

Er wordt gestreefd naar langdurige verandering, maar de therapie wordt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig voortgezet.

De samenwerking met artsen, verwijzers en andere betrokkenen gebeurt steeds met inachtneming van het beroepsgeheim en de privacy.